مسافران باید دوره کامل واکسیناسیون را با واکسن مورد تایید کشور کانادا و 14 روز پیش از ورود به کانادا گذرانده باشند.
کانادا اکنون با رسیدن تاریخ 7 سپتامبر 2021، مرزهای خود را به روی توریست‌هایی که به طور کامل واکسینه شده‌اند باز کرده است.
مسافران باید دوره کامل واکسیناسیون را گذرانده باشند.
همچنین یکی از شروط پذیرش این مسافران این است که باید با استفاده از یکی از واکسن‌ها مورد تایید کانادا واکسینه شده باشند. این مورد بدین معنی است که مسافران باید دو دوز واکسن Pfizer، واکسن Moderna یا واکسن AstraZeneca و یا یک دوز واکسن Janssen را دریافت کرده باشند. واکسن‌های دیگری که ممکن است در دیگر نقاط جهان مورد تایید باشند در حال حاضر پذیرفته نمی‌شوند.
علاوه بر این مسافران باید آخرین دوز واکسن خود را حداقل 14 روز پیش از سفر به کانادا دریافت کرده باشند.
کانادا در ابتدا از تاریخ 9 آگست 2021 به شهروندان آمریکایی واکسینه شده و افراد دارای اقامت آمریکا که واکسینه شده‌اند اجازه ورود به کانادا را داده بود.
برداشتن این اولین قدم به دولت کانادا اجازه داد تا خود را برای باز شدن کامل مرزها برای افراد واکسینه شده آماده کند.
 
آنچه باید پیش از سفر به کانادا بدانید
مسافرانی که به کانادا می‌آیند باید از اپلیکیشن موبایلی یا وبسایت ArriveCAN استفاده کنند و در آنجا اطلاعات شخصی و اطلاعات سفر خود را وارد کنند.
آن‌ها حتی ااگر کاملاً واکسینه شده باشند نیز باید نتیجه آزمایش مولکولی کووید 19 را پیش از ورود نشان دهند.
همچنین ممکن است مسافران به صورت تصادفی برای انجام آزمایش کووید 19 در هنگام ورود به کانادا انتخاب شوند. همچنین مسافران باید مدارک واکسیناسیون خود را نشان داده و علائم این ویروس را نیز نداشته باشند.
علاوه بر این، مسافران به کانادا در صورت رعایت شرایط خاصی، از قرنطینه معاف خواهند بود.
با این حال از تمام آن‌ها انتظار می‌رود که پیش از ورود به کانادا، یک برنامه قرنطینه داشته باشند تا در صورتی که افسر مرزی تشخیص دهد این افراد شرایط معافیت از قرنطینه را ندارند، به مدت دو هفته طبق برنامه از پیش طراحی شده در قرنطینه باشند.
در صورتی که در بین مسافران افراد واکسینه نشده زیر 12 سال حضور دارند و والدین یا سرپرستانی که به طور کامل واکسینه شده ‌اند آن‌ها را همراهی می‌کنند، این کودکان مجاز خواهند بود بدون نیاز به طی دوره قرنطینه وارد کانادا شوند.
اتباع خارجی که واکسینه نشده‌اند اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. کسانی که اجازه ورود به کانادا را دارند شامل کارگران موقت، دانشجویان بین‌المللی، دایپلمات‌ها و سیر افرادی که به دلایل ضروری سفر می‌کنند، می‌شوند. این افراد در صورت عدم واکسیناسیون کامل باید به مدت 14 روز در قرنطینه باشند.
همچنین لازم به ذکر است که پروازهای بین‌المللی تنها مجاز به ورود به 9 فرودگاه کانادا هستند که در زیر اسامی این فرودگاه‌ها را مشاهده می‌فرمایید:

 
  •         فرودگاه بین‌المللی Pearson تورنتو
  •          فرودگاه بین‌المللی Trudeau مونترال
  •          فرودگاه بین‌المللی ونکوور
  •         فرودگاه بین‌المللی کلگری
  •        فرودگاه بین‌المللی اتنفیلد هالیفکس
  •         فردوگاه بین‌المللی Jean Lesage شهر کبک
  •         فرودگاه بین‌المللی Macdonald-Cartier اوتاوا
  •         فرودگاه بین‌المللی James Armstrong Richardson وینیپگ
  •         فردوگاه بین‌المللی ادمونتون
علاوه بر این، پروازها از هند حداقل تا تاریخ 21 سپتامبر و پروازهای مراکش حداقل تا 29 دسامبر ممنوع خواهد بود.

کسانی که از هند و یا مراکش سفر می‌کنند باید در یک کشور ثالث توقف داشته باشند و در آن کشور باید پیش از ادامه سفر به کانادا، یک آزمایش کووید 19 با جواب منفی دریافت کنند. آزمایش کووید 19 باید ظرف 72 ساعت پیش از آخرین پرواز به کانادا انجام شود.

https://www.immigrationdoor.com/i-9673/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF